Witryna w trakcie likwidacji!!!

Strona główna TPSA (TPS) Wyceny Metoda porównawcza

TPSA (TPS)

WYCENY AKCJI WYZNACZONE METODĄ PORÓWNAWCZĄ

Wskaźniki rynkowe

Tabela. TPSA (TPS), wskaźniki rynkowe.

  TPSA (TPS)
(I 2013)
SEKTOR TELEKOMUNIKACJA
(I 2013)
WIG
(I 2013)
Wskaźnik C/Z 19,19 23,38 14,99
Wskaźnik C/EBIT 9,47 10,69 10,81
Wskaźnik C/WK 1,02 0,99 1,39
Wskaźnik C/S 0,96 0,96 0,79
źródło: opracowanie własne.

C - cena akcji;
Z - zysk netto na akcję;
EBIT - zysk operacyjny (ang. Earnings Before Interest and Tax) na akcję;
WK - wartość księgowa na akcję;
S - przychody netto ze sprzedaży na akcję.

Wycena w oparciu o średnie wskaźniki rynkowe w sektorze

Tabela. Wycena akcji TPSA (TPS).

  Wycena
porównawcza
Bieżąca
cena akcji*
Interpretacja
Wycena C/Z 12,36 10,15 akcje niedowartościowane
Wycena C/EBIT 11,46 10,15 akcje niedowartościowane
Wycena C/WK 9,85 10,15 akcje przewartościowane
Wycena C/S 10,21 10,15 akcje niedowartościowane
źródło: opracowanie własne.
* W przypadku akcji na rynku pierwotnym, cena uwzględnia wartość praw poboru.

Wycena w oparciu o średnie wskaźniki rynkowe w indeksie WIG

Tabela. Wycena akcji TPSA (TPS).

  Wycena
porównawcza
Bieżąca
cena akcji*
Interpretacja
Wycena C/Z 7,93 10,15 akcje przewartościowane
Wycena C/EBIT 11,59 10,15 akcje niedowartościowane
Wycena C/WK 13,78 10,15 akcje niedowartościowane
Wycena C/S 8,31 10,15 akcje przewartościowane
źródło: opracowanie własne.
* W przypadku akcji na rynku pierwotnym, cena uwzględnia wartość praw poboru.

Wady metody porównawczej

  • Wyceny metodą porównawczą oparte na powyższych wskaźnikach nie biorą pod uwagę potencjału wzrostu zysków spółki.
  • Wyceny oparte na wskaźnikach C/S i C/WK nie uwzględniają ponadto rentowności spółki.