Witryna w trakcie likwidacji!!!

Strona główna Sprawozdania Finansowe

Sprawozdania Finansowe

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdania Finansowe publikowane przez spółki składają się z wielu elementów. Ciężko jest je wszystkie przeanalizować. Na szczęście jedne są o podstawowym znaczeniu, inne nie są aż tak istotne. Najważniejsze elementy to...

Bilans

... Jest to ważny szczegół, bo znaczy on tyle, że składniki inwestycji krótkoterminowych nie zawsze są kwalifikowane na podstawie obiektywnego kryterium, jakim jest okres zapadalności.

Wiele zależy od subiektywnej oceny zarządu, zatem pozycja ta podatna jest na manipulacje, które miałaby na celu...

Rachunek Zysków i Strat

Dowiedz się jakie są najważniejsze pozycje Rachunku Zysków i Strat, jaki jest ich sens i jak należy je widzieć analizując spółkę giełdową. Sprawdź, czy informacje zawarte w zysku netto są wyczerpujące dla analityka inwestycyjnego.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

RANKING SPÓŁEK GIEŁDOWYCH bazuje na sprawozdaniach skonsolidowanych. Czym jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe? Jak się je sporządza i dlaczego przedstawia bardziej rzetelny obraz sytuacji finansowej badanej spółki? Jeżeli firma jest jednostką dominującą i je sporządza, to sprawozdania jednostkowe dla analityka inwestycyjnego mogłoby nie istnieć. Dowiedz się dlaczego.

Aktualizacja analiz:
ostatnia: 2013-12-07