Witryna w trakcie likwidacji!!!

PZU (PZU)

ANALIZA FINANSOWA
ANALIZA RENTOWNOŚCI

Analiza tendencji wskaźników rentowności

Tabela. PZU (PZU), wskaźniki rentowności.

  I 201220122011201020092008
Rentowność kapitału własnego (ROE) % 21,9922,9418,3519,0633,4011,62
Rentowność aktywów (ROA) % 5,565,824,504,837,083,92
Rentowność operacyjna aktywów % 7,007,305,676,118,654,94
źródło: opracowanie własne.

Pozytywne tendencje

  • Rentowność aktywów (ROA): średni wzrost o 1,22% rocznie.
  • Rentowność operacyjna aktywów: średni wzrost o 1,64% rocznie.

Negatywne tendencje

  • Rentowność kapitału własnego (ROE): średni spadek o 0,42% rocznie.

Porównanie wskaźników rentowności ze średnimi w sektorze

Tabela. PZU (PZU), porównanie wskaźników ze średnimi w sektorze.

  PZU (PZU)
(I 2012)
SEKTOR UBEZPIECZENIA
(I 2013)
Rentowność kapitału własnego (ROE) % 21,99 21,99
Rentowność aktywów (ROA) % 5,56 5,56
Rentowność operacyjna aktywów % 7,00 7,00
źródło: opracowanie własne.

Porównanie wskaźników rentowności ze średnimi w indeksie WIG

Tabela. PZU (PZU), porównanie wskaźników ze średnimi w indeksie WIG.

  PZU (PZU)
(I 2012)
WIG
(I 2013)
Rentowność kapitału własnego (ROE) % 21,99 9,25
Rentowność aktywów (ROA) % 5,56 3,00
Rentowność operacyjna aktywów % 7,00 4,19
źródło: opracowanie własne.

Pozytywne różnice

  • Rentowność kapitału własnego (ROE): większa od średniej w indeksie WIG o 137,83%.
  • Rentowność aktywów (ROA): większa od średniej w indeksie WIG o 85,33%.
  • Rentowność operacyjna aktywów: większa od średniej w indeksie WIG o 67,14%.