Witryna w trakcie likwidacji!!!

POLNORD (PND)

ANALIZA FINANSOWA

ANALIZA DYNAMIKI BILANSU - AKTYWA

Tabela. POLNORD (PND). Bilans - aktywa przekształcone na potrzeby analizy finansowej (w tys. zł).

  I 201320122011201020092008
Aktywa trwałe 1 270 5561 243 044754 557727 555478 016294 352
   Wartości niematerialne 123 316123 380131 051132 845140 253131 713
   Rzeczowe aktywa trwałe 14 01714 22315 16918 72216 79417 662
   Należności długoterminowe 93 72792 99536 87332 1441 000176
   Nieruchomości inwestycyjne 973 233947 668431 151395 926264 31943 425
   Długoterminowe aktywa finansowe 19 51019 425109 882119 75629 03647 138
   Pozostałe aktywa trwałe 46 75345 35330 43128 16226 61454 238
Aktywa obrotowe 992 6791 014 4721 466 6741 413 2201 544 4651 537 265
   Zapasy 662 172661 3561 173 2681 212 2341 300 6131 199 892
   Należności krótkoterminowe 200 230199 974160 99465 31363 342241 075
   Inwestycje krótkoterminowe 55 06677 29072 31670 240105 75946 569
   Środki pieniężne 67 35369 99752 79552 14059 11231 158
   Pozostałe aktywa obrotowe 7 8585 8557 30113 29315 39412 907
   Aktywa trwałe
      przeznaczone do sprzedaży
00002455 664
AKTYWA RAZEM 2 263 2352 257 5162 221 2312 140 7752 022 4811 831 617
źródło: Sprawozdania finansowe spółki.

Pozytywne tendencje

  • Aktywa trwałe: średni wzrost o 33,83% rocznie.
  • Należności krótkoterminowe: średni wzrost o 19,88% rocznie.
  • Środki pieniężne: średni wzrost o 11,80% rocznie.
  • Aktywa razem: średni wzrost o 3,88% rocznie.

Negatywne tendencje

  • Rzeczowe aktywa trwałe: średni spadek o 6,84% rocznie.
  • Aktywa obrotowe: średni spadek o 11,68% rocznie.
  • Zapasy: średni spadek o 16,95% rocznie.
  • Inwestycje krótkoterminowe: średni spadek o 5,51% rocznie.