Witryna w trakcie likwidacji!!!

PKOBP (PKO)

WYCENA AKCJI

 • Metoda DCF (Discounted Cash Flow)
  Wycena jest wyrażona w formie prognozowanej stopy zwrotu (IRR) z inwestycji w akcje, o wartości rynkowej równej cenie zamknięcia sesji giełdowej w ostatni piątek.
   
 • Metoda porównawcza
  Wycena akcji na podstawie porównania wskaźników C/Z, C/EBIT, C/WK, C/S ze średnimi w sektorze lub indeksie WIG.
   
 • Metoda DRI (Discounted Residual Income)
  Wycena jest wyrażona w formie prognozowanej stopy zwrotu (IRR) z inwestycji w akcje, o wartości rynkowej równej cenie zamknięcia sesji giełdowej w ostatni piątek.