Witryna w trakcie likwidacji!!!

Strona główna Słownik

Obligacje Niezabezpieczone

(ang. debenture bonds)

Obligacje, które nie są zabezpieczone określonym składnikiem aktywów, lecz emitowane są na podstawie ogólnego zaufania do wystawiającego je podmiotu.

Aktualizacja analiz:
ostatnia: 2013-12-07