Witryna w trakcie likwidacji!!!

CCC (CCC)

ANALIZA FINANSOWA
ANALIZA RENTOWNOŚCI

Analiza tendencji wskaźników rentowności

Tabela. CCC (CCC), wskaźniki rentowności.

  I 201320122011201020092008
Rentowność sprzedaży % 8,4911,4415,1213,1711,5617,14
Rentowność działalności operacyjnej % 7,7210,7314,5812,5511,7317,29
Rentowność brutto % 6,589,5913,8711,9210,8116,02
Rentowność netto % 4,998,0711,2511,469,0613,46
Rentowność kapitału własnego (ROE) % 13,1020,1124,8027,8724,5734,94
Rentowność aktywów (ROA) % 6,8210,8712,7117,3815,1721,03
Rentowność operacyjna aktywów % 10,5514,4516,4719,0419,6327,02
źródło: opracowanie własne.

Negatywne tendencje

 • Rentowność sprzedaży: średni spadek o 9,85% rocznie.
 • Rentowność działalności operacyjnej: średni spadek o 11,76% rocznie.
 • Rentowność brutto: średni spadek o 13,23% rocznie.
 • Rentowność netto: średni spadek o 15,22% rocznie.
 • Rentowność kapitału własnego (ROE): średni spadek o 15,93% rocznie.
 • Rentowność aktywów (ROA): średni spadek o 19,50% rocznie.
 • Rentowność operacyjna aktywów: średni spadek o 16,26% rocznie.

Porównanie wskaźników rentowności ze średnimi w sektorze

Tabela. CCC (CCC), porównanie wskaźników ze średnimi w sektorze.

  CCC (CCC)
(I 2013)
SEKTOR HANDEL
(I 2013)
Rentowność sprzedaży % 8,49 3,81
Rentowność działalności operacyjnej % 7,72 3,39
Rentowność brutto % 6,58 2,72
Rentowność netto % 4,99 2,25
Rentowność kapitału własnego (ROE) % 13,10 16,47
Rentowność aktywów (ROA) % 6,82 5,39
Rentowność operacyjna aktywów % 10,55 8,10
źródło: opracowanie własne.

Pozytywne różnice

 • Rentowność sprzedaży: większa od średniej w sektorze o 122,93%.
 • Rentowność działalności operacyjnej: większa od średniej w sektorze o 127,70%.
 • Rentowność brutto: większa od średniej w sektorze o 141,80%.
 • Rentowność netto: większa od średniej w sektorze o 121,48%.
 • Rentowność aktywów (ROA): większa od średniej w sektorze o 26,68%.
 • Rentowność operacyjna aktywów: większa od średniej w sektorze o 30,24%.

Negatywne różnice

 • Rentowność kapitału własnego (ROE): mniejsza od średniej w sektorze o 20,44%.

Porównanie wskaźników rentowności ze średnimi w indeksie WIG

Tabela. CCC (CCC), porównanie wskaźników ze średnimi w indeksie WIG.

  CCC (CCC)
(I 2013)
WIG
(I 2013)
Rentowność kapitału własnego (ROE) % 13,10 9,25
Rentowność aktywów (ROA) % 6,82 3,00
Rentowność operacyjna aktywów % 10,55 4,19
źródło: opracowanie własne.

Pozytywne różnice

 • Rentowność kapitału własnego (ROE): większa od średniej w indeksie WIG o 41,70%.
 • Rentowność aktywów (ROA): większa od średniej w indeksie WIG o 127,30%.
 • Rentowność operacyjna aktywów: większa od średniej w indeksie WIG o 152,08%.